בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


,חצנל תויחל םיצור םדא ימב ינוילימ
םע תושעל המ םיעדוי אל םבורש וליפא
.בורקה עובש ףוסב םמצע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1196
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
לבא ,המצע לע תרזוח םנמא הירוטסיהה
.הלוע ריחמה ,הרוק הזש םעפ לכב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1196
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.זיגרמ רבד הז םימולשתב היינק
,ךלש תויהל ךפוה רבכ תינקש המש דע
.ונממ סאמנ רבכש וא ,רמגנ אוהש וא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1181
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.אירב אוהש ריבס תוחפ הככ ,רתוי םיעט לכאמש לככ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות