בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


יתרזחו ילש ןוצרה חכ לע יתרבגתה
(ןייווט קראמ) .ןשעל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1217
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
םירישעה םאש רמוא שידייב ןשי םגתפ
ותומיש םיינעה תא רוכשל םילוכי ויה
.דובכב םיסנרפתמ ויה םיינעה ,םמוקמב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1218
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,םייוסמ והשיממ ןופלטל הכחתשכ דימת
.רחא והשיממ ןופלט לבקת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1193
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ריכתשכ ,("םיער" תינכת לש ומכ) יצרא לויט/עוריאב דימת
הרגש יהשימ היהת דימת וז ,הב בהאתתו תרחא הצובקמ הרוחב
.הנידמה לש ינשה דצב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1205
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות