בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

éøàìåìñì íééìå÷ íéçéúô


:íééìå÷ íéçéúô øçáî

åäéðúð éáéá

1 2 3 4 5 :äæ çéúô âøã .äæ çéúô åâøéã øáë íéùðà 6550
øáçì çéúô çìù


ãéôì éîåè

1 2 3 4 5 :äæ çéúô âøã .äæ çéúô åâøéã øáë íéùðà 2947
øáçì çéúô çìù


ñøô ïåòîù

1 2 3 4 5 :äæ çéúô âøã .äæ çéúô åâøéã øáë íéùðà 2290
øáçì çéúô çìù


 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com