בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
.םודסב קידצ ןיא
...תיפוס םמו וו ,תלד ,ךמס שי לבא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 654
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תירווד םע ןתחתהש ףלצ לע םירמוא המ
...לוב עלק אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 425
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ומש חבט שיא ?תירבעב ףש םירמוא ךיא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 457
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?דבוע התא המב
.המשנ תורנ רציימ -
?הזל תעגה ךיאו
...תורנב הדובע יתשפיח -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 375
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םיסוס לע בכור ןיידע ,ךלעב םע המ
.שרפ אוה ,אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 353
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
!םייח ילעבב תוללעתהל יד
(םייח לש ותשא)


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 429
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.הרות ץיברהל :תסנכה תיבב
...ץיברהל הרות :םישנ אלכב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 427
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןיא זא ...ףסכ ךל ןיאו ףסכ איה ךלש היעבה םא
.היעב ךל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 352
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?יתוא תוארל חמש התא המכ
שמח -
?שמח המל
...חמשמ ךפיהה הז טושפ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1486
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:דחאה תא תושפחמש ולא לכל
!תדלקמה לש ןוילעה ילאמשה דצב אצמנ אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1613
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות