בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םידימלת - םירומ תוחידב
...?יזטסקא דחא הרומל תתל טושפ רתוי אל ,ןילטיר המלש התיכל תתל םוקמב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 496
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?תיבה ירועיש תא תנכה" :הרומ
."םתוא יל לכא בלכה" :דימלת
"?םירועיש לוכאל לוכי בלכ ךיא" :הרומ
"!םירועיש תתל הלוכי הבלכש ךיא" :דימלת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 476
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?בהוא יכה התא ץע הזיא ,ןד" :הרומ
."סוטפילקא" :ןד
"?סוטפילקא םיתייאמ ךיאו ,הפי" :הרומ
..."לקד בהוא יכה ינא םצעב ...הא" :ןד


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 423
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ספא ןויצ יל עיגמש בשוח אל ינא ,הרומה" :ינד
"!ןחבמב
ךומנ יכה ןויצה הז לבא ,אל ינא םג" :הרומ
..."תתל רשפאש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 543
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות