בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


םע ויהי דימת ,תבהוא יכה תאש הלא .םיקסיד ומכ הז םירבג
...תוטירש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1430
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:עבטמ לש םידדצ ינש ומכ םה השאו לעב
,ינשה לע דחאה לכתסהל םילוכי אל
...םידומצ םיראשנ ,ןיידע לבא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1439
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תבהאתמש הרוחב היהת וז ,ךב בהאתת הרוחבשכ דימת
.האור קר איהש רוחב לכב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1394
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןכוסמ הז תורכש ןמזב גוהנל םויכ
.תוחכיפ תעב הכרדמ לע תכלל ומכ טעמכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1414
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות