בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הרונ תפלחה תוחידב
?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיסמסמ המכ :הלאש
!ןופאלפהמ רואה קיפסמ ?הרונה תא ףילחהל המל :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1516
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ליבשב ךירצ הרפוא ירמז המכ :הלאש
ןמזה לכ איה יכ הרונ ףילחהל םילוכי אל םה :הבושת
.רבכ הז םע רומגת הנמשה השיאהש ףידע ...תרבשנ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1488
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
? הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םירטייקס המכ :הלאש
הז תא םלציש דחא ,ףילחיש דחא ,השולש :הבושת
"!!!םירטסקא וווויש" הרוחאמ קעציש דחאו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1502
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיאקירפא םורד המכ
.תולזובווב ול םיעירמ ראשהו ףילחיש דחא .10,000 :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1486
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות