בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


:ש תוצור רפסה תיבב תורומה
,םילוגנרת ומכ רקובב םוקנ
,םירומח ומכ םיקית בחסנ
,םילמנ ומכ םיצורח היהנ
,םיפוק ומכ חולהמ קיתענ
,םיגד ומכ טקשב היהנ
!תויח ומכ םיגהנתמ ונחנאש תוננולתמ ןה זאו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1520
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,םידלי" :הרמא הרומהו רהל ונילע תחא םעפ
"!הטמל הפי המכ ולכתסת
"!?ונילע המל ,הטמל הפי ךכ לכ םא" :התוא יתלאש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1437
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תלדה לש ינשה הדיצב ךמצע תא אצמת התאו תחא הלימ דוע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1482
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
!!!ילש תנווכה לע התא רהזית :הרומה
.הבורב קחשל רוסאש רמוא אבא לבא :דימלתה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1441
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות