בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םירחא לש םירוה לע תוחידב
תצפוק איהשכ ,הנמש ךכ לכ ךש אמא
!טקש אל רבכ אוה טקשה סונייקואל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1314
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...הנמש ךכ לכ ךלש אמא
...דוקרל תאצויו בקע ילענ תלעונ איהשכ
.םילדנס םע תרזוח איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1305
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...תרעוכמ ךכ לכ ךלש אמא
.התוא תוארל אל ידכ םימלשמ םה ...סקרקל םיאב םישנאשכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1305
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןומיר וילע וקרז הרותל הלע אוהש רעוכמ ךכ לכ ךלש אבא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1311
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות