בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:שרק תוחידב
.בוחרב ותשאב זחוא ורבח תא שגופ דחא
.לאש ,"?םיכלוה םתא ןאל"
,רבחה בישמ ,"אפורל יתשא תא חקול ינא"
."בוט תיארנ אל איה"
,יתשא תא םג איבמ ינא הכח" ,רמא ,"?הלאוו"
"!הללאל תרעוכמ איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1305
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תורגב יעצפלו סרעל ףתושמה המ
...הרשע םיאב ,דחא םיצצופמ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1294
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הנמש יהשימ לש היוולב דיגהל רוסא טפשמ הזיא
..."הדיבאה לדוג תא ראתל השק"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1282
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?רעישב תומצ יתש תושוע קרב ינבב תודלי המל
...תוניכל םיניכה ןיב דירפהל ידכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1280
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות