בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
?םיסוס לע בכור ןיידע ,ךלעב םע המ
.שרפ אוה ,אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 275
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
!םייח ילעבב תוללעתהל יד
(םייח לש ותשא)


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 353
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.הרות ץיברהל :תסנכה תיבב
...ץיברהל הרות :םישנ אלכב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 359
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןיא זא ...ףסכ ךל ןיאו ףסכ איה ךלש היעבה םא
.היעב ךל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 267
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?יתוא תוארל חמש התא המכ
שמח -
?שמח המל
...חמשמ ךפיהה הז טושפ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1411
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:דחאה תא תושפחמש ולא לכל
!תדלקמה לש ןוילעה ילאמשה דצב אצמנ אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1510
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הריפוא יל םיארוק המל ,אבא
.אמא דצמ אתבס םש לע -
!הנשוש הל םיארוק לבא
...ער יפוא הל שי לבא ,ןוכנ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1274
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רתוי דוע ,דלוקוש םע הצמ .בוט אצמ השא אצמ
...בוט


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1222
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רירמ דלוקוש" הסיפחה לע בותכ המל םעפ םתבשח
?"הלועמ
...הז ריר גוס הזיאמ יל תפכא וליאכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1218
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןמחר ןיזל םיארוק ךיא
...סחניפ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1216
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות