בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
?םיסוס לע בכור ןיידע ,ךלעב םע המ
.שרפ אוה ,אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 368
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
!םייח ילעבב תוללעתהל יד
(םייח לש ותשא)


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 446
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.הרות ץיברהל :תסנכה תיבב
...ץיברהל הרות :םישנ אלכב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 442
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןיא זא ...ףסכ ךל ןיאו ףסכ איה ךלש היעבה םא
.היעב ךל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 369
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?יתוא תוארל חמש התא המכ
שמח -
?שמח המל
...חמשמ ךפיהה הז טושפ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1504
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:דחאה תא תושפחמש ולא לכל
!תדלקמה לש ןוילעה ילאמשה דצב אצמנ אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1643
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הריפוא יל םיארוק המל ,אבא
.אמא דצמ אתבס םש לע -
!הנשוש הל םיארוק לבא
...ער יפוא הל שי לבא ,ןוכנ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1316
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רתוי דוע ,דלוקוש םע הצמ .בוט אצמ השא אצמ
...בוט


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1263
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רירמ דלוקוש" הסיפחה לע בותכ המל םעפ םתבשח
?"הלועמ
...הז ריר גוס הזיאמ יל תפכא וליאכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1259
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןמחר ןיזל םיארוק ךיא
...סחניפ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1258
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות