בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:סקס אשונב תוחידב
םעפ תישע ,אתבס"
69?"
םעפ יתישע לבא ,אל" -
49".
"?רמוא הז המ"
..."דחא הלילב תושעל יתחלצהש םיחלמה םומיסקמ הז" -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 127
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תויבסל 50-ו ןיד יכרוע 50 דחא רדחב םישת םא לבקת המ
...ןיז םימש אלש םישנאב אלמ רדח


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 119
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:קוור לש קובסייפב טסופ
ךיא הל שיו רוזחמב אלו רוזאב ימ"
..."?רוזחל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 92
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןימ יסחי םויק ןמזב הברה יכה ץמאתמש רביאה והמ
...עיגמ והשימ םא קודבל ,םיינזואה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 122
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות