בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:שרק תוחידב
."הקוזב קיטסמ ומכ הז תאו ינא" :אוה
"!קותמ התא ,ימאמ" :איה
"...החידבה תאו" :אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 570
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םיינישל אירב םויצלקש םירמוא
ךלש םיניינעב קר קסעתהלב םגש יתיליג ינא לבא
...האצותה התוא תא םיגישמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1496
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
אלו ,ץמוא רוזאל הסנמ ינא םיכורא םישדוח רבכ
.ילש םירוהל רפסל ךיא עדוי
?המ -
!ץמואמ ינאש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1520
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...בוטח תומל אוה ,רגובמ ליגב למעתהל ידיחיה ןורתיה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1612
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות