בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

תוחידב שופיח

.החידב התואל ונתנ רתאב םישלוגהש ילאמינימ ןויצו אשונ יפ לע תוחידב שופיח עצבל ןתינ הז דומעב
האלה ןכו ?םיעגושמ לע תוחידב ילוא ?סקס אשונב תוחידב הז םאה) אשונ רוחבל אוה תושעל םכילעש לכ
"שפח" ה רותפכ לע וצחל ךכ רחא .אשונ ותואב םישפחמ םתאש החידבה לש ילאמינימה ןויצה תאו (האלה ןכו
.קוחצל וליחתתו
.םיאליגה לכל ילארשי תוחידב רתא Jokes - רתא


:ילמינימ ןויצ
 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com