בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 2327

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקושבח .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] לאלצפ .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יטסלפ .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גווא .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ילובח .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןונכסמ .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שושבח .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןושובח .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] םימחר .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןורתסלפ .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] היאקו'ג .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'צואי .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקי'צווא .13
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקיאוא .14
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] םימחר .15
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקעגפ .16
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקיעוצפ .17
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גיפרומ .18
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com