בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 785

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 4 :גוריד] יקושביקו'ג .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 4 :גוריד] יקולמשחתמ .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקורי יקו'ג .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יתוישילוציפ .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקולערומ .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] םומ'קוג .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שוקשיקו'ג .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] !יקותיר לבקמ התא ,יקו'ג .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הביקו'ג .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקומהדת .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ה'למיקו'ג .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקוליחב .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גקרקרי .13
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקולהבנ .14
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'ג,קומע םושנל .15
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2020 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com