בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 715

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 4 :גוריד] סססקו'ג .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'געפצ .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקנושל יתכשנ .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שושחנ .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ינושחנ .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יסרקו'ג .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הרבוקו'ג .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקונכוסמ .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גרבוק .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקושחנ .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקוסרא .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קיינס .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] סססססססססקו'ג .13
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2021 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com