בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 637

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תואירקו'גבל .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ו'צטיקו'ג .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] זווניקו'ג .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הלזונש .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יתורעש .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ימירקס .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ק'וגיקו'ג .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יזינס .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןומי'צפא .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןמי'צפא .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקושוטיע .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הקעצה .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שוטיקו'ג .13
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גרלא .14
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] י'צפאקו'ג .15
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גצפפא .16
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תלזקו'ג .17
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com