בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 298

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תישופו'ג .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תישופיקו'ג .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תישוקו'ג .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תצלפיקו'ג .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גופיח .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גלטיב .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ישפח .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ונבר השמ תקו'ג .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גרדייפס .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גרח .10
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2020 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com