בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 288

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גנרוא .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יזיווקס .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקוזופת .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] תילוקו'ג .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקונק'צוחמ .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקגירפ .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גיטוחס .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גופת .8
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2020 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com