בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 1183

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 4 :גוריד] יקותש יקו'ג .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 4 :גוריד] ןמ-'ציר .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] shadap .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןולוענמ .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] רושקו'ג .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןמ רפיז .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןופיז .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] !טיא פיז .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] י'ציר .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןו'צר'ציר .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יזפיז .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןו'ציר .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'ציר .13
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] 'ץיריקו'ג .14
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יפיז .15
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יסכור .16
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'צר'ציר .17
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןסקו'ג .18
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2023 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com