בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 386

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הקיקו'ג פוא סטייטס דטיינוי .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ?יקו'ג ןקירמא ןא יב הנאוו וה .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שוב יקו'ג .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןוטגנישוו קו'ג .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקנאיקו'ג .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןוקירמא ןוקו'ג .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןוטנילקו'ג .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ייא.סא.קו'ג .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גרביל .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יאקירמקו'ג .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שוב קו'ג .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גירבה תוצרא .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גמס דודה .13
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הקוגירמא .14
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] המאבוא יקו'ג .15
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2021 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com