בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 418

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הנירקו'ג .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] הנגה םרקו'ג .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ישמיש .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ינרק .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] םיקו'ג .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןושמש .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] זפיקו'ג .7
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןאסיקו'ג .8
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גמח .9
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ןרוקו'ג .10
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] ץיקו'ג .11
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גנאס .12
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] שמש-ןרקו'ג .13
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com