Warning: file_get_contents(http://toolbar.a.co.il/toolbarhe.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /media/ssd/html/jokes.co.il/www/new2/templates/default/header.php on line 147
בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


תישימחה םעפב ןתחתהל תדמועש הרוחב
רשאכ .גולוקינג לצא קדביהל תכלוה
הלגמ אוה ,הקידבה תא ליחתמ אוה
האילפב .הלותב ןיידע איהש ותמהדתל
?תויהל לוכי הז ךיא" :לאוש אוה הבר
תאו תישימחה םעפב ןתחתהל תכלוה תא
"?הלותב ןיידע
היה ןושארה ילעב" :ול הריבסמ איה
.לכתסהו לכתסה קר אוה זא גולוקינג
םעפ לכ אוה זא קינצופיש היה ינשה
היה ישילשה .רחמ הזב לפטי אוהש רמא
.תחתה תא יל קקיל קרו יאקיטילופ
יל ןייז קרו רטאיכיספ היה יעיברה
,רדסב היהי חוטב םעפה לבא .לכשה תא
."ןיד ךרוע םע תנתחתמ ינא וישכע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1155
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2017 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com