בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


מ"הר תא ללקמ ןמזה לכש יכות לע העומש הצרפ היסורב
וקפדשכו ,ררוסה יכותה רחא שפחל חלשנ יסורה אבצה .ןיטופ
.איפקמב ותוא איבחהל יכותה ילעב רהימ ,תלדב
תא חתופ םהמ דחאש דע ,תיבה תא םיכפוהו םיסנכנ םילייחה
ךתעד המ" :יכותה תא םילאוש .יכותה תא אצומו רזירפה
"?ןיטופ לע
ךתוא םיבהוא !רשע ןיטופ !ןיטופ יחי" :יכותה קעוצ
.תיבהמ םיאצויו יכותה תא םיררחשמ םילייחה ."!ןיטופ
לע ךתעד תא הניש המ" :לאושו יכותל שגינ עתפומה וילעב
"?ןיטופ
םג" ,יכותה בישה ,"ריביסב העש יצח ירחא"
..."הככ רבדת התא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1153
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com