בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


ךרדבו ןהל תולייטמ תוינידנולב יתש
רשע לש רטש תאצומ תחא תינידנולב
,ותוא המירמ ,תפפוכתמ איה .רלוד
זאו דושח טבמב בורקמ ותוא תנחוב
.ותוא תקרוז
"?רטשה תא תקרז עודמ" :התרבח תלאוש
תינידנולבה הבישמ ,"ףייוזמ אוה יכ"
.ןוחטבב הנושארה
"?ףיוזמ אוהש תעדוי תא ךיא"
רשע לש רטש םעפ תיאר" :הנוע איה
"!?םיספא ינש םע רלוד


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1161
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2022 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com