Warning: file_get_contents(http://toolbar.a.co.il/toolbarhe.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /media/ssd/html/jokes.co.il/www/new2/templates/default/header.php on line 147
בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


הנהנו תראופמ הדעסמב ותאנהל בשוי גוז
תירצלמה הניחבמ עתפל .םיכלמ תחוראמ
דע ןחלושל תחתמ טא טא קילחמ רבגה יכ
ךכמ המלעתה השאה ,התעתפהל .םלענש
תירצלמה הטבלתה .הלש תחלצב העוקש התיהו
רבודמ ילואש הבשח ,תשגל םא הטבלתהו
ץמוא הרזאש דע ,והשלכ ינימ קחשמב
,"העירפמ ינא םא החילס" .תרבגל השגינו
קילחה ךלעבש יל המדנ לבא" ,הל השחל
הבישה ,"העוט תא" ..."ןחלושל תחתמ
."הדעסמה חתפמ עגרה סנכנ ילעב" ,השאה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1178
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com