בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


.ירמגל ףופש הארנו באפב בשוי ןמדלוג
.ודילש ריית ותוא לאוש "?הרק המ"
השולש ינפל ...לאוש התא םא ,בוט"
יל הריאשהו ילש אמיא התמ םישדוח
."רלוד ףלא רשע
.רייתה רמוא ,"בוצע הז ,וא"
ריאשהו ילש אבא תמ םיישדוח ינפלו"
."רלוד ףלא םישולש יל
.רייתה םחנמ ,"עומשל רעטצמ"
יל הריאשהו יתדוד התמ שדוח ינפלו"
."רלוד ףלא םירשע
השולש" ,רייתה אלפתמ ,"רמוא התא המ"
."ארונ הז .םישדוח השולשב תוומ ירקמ
"!םולכ - שדוחהו ...ןכ" :ןמדלוג


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1165
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com