בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


םידימלתה דחא לש םירוהל ארוק הרומ
אוה יכ ןילטיר תחקל ךירצ םדלי יכ רמואו
תונקל םימיכסמ םירוהה .התיכב עירפמ
םעפ לכבו ,ס"היבב היהתש םירודכ תסיפח
.רודכ חקיי דליה ,ךירצש טילחי הרומהש
רדחב ואתב םירודכה תא ריאשמ הרומה
חקייש הצרישכש דליל ריבסמו ,םירומה
ול איבהל רועישה עצמאב ותוא חלשי ,רודכ
.הת סוכ
ךלוה ךיא" :ונב תא באה לאוש שדוח ירחא
"?עוגר לכה ,ס"היבב
לכ הרומל םש ינאש זאמ" ,ןבה בישמ ,"חטב"
,עוגר אוה ,ולש התה סוכב ןילטיר רקוב
"ךירצש ומכ דומלל רשפאו ,העוגר התיכה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 506
רבחל החידבה תא חלש
 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com