בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

...ונילע תצק

ילארשיה תוחידבה רתא ירצוי ונא
ונלש ומכ הנידמב דוחיבש םיבשוח
קוחצלו קוחצל קוחצל בושח
םיאשונ יפל תוחידב ירגאמ שי רתאב
החידבה לש םינוכדיעו
תישדוחהו תיעובשה תימויה
,בושח יכהו
תוניצרב םייחה תא חקית לא
יח םהמ אצת אל אלימב

:ונינבש םירחא םירתא

רתאה רואית   
רתאה תבותכ
ירבעה החיתפה רעש    http://www.a.co.il/
ילארשיה םיקחשמה רתא    http://www.play.co.il/
תידוהיה הרותה רתא    http://www.bible.co.il/
ילארשיה םידליה רתא    http://www.kids.co.il/
ילארשיה תוחידבה רתא לש תילגנאב הארמה רתא    http://www.todaysjokes.com/
תוימניד תוילאוטריו תוליהק רתא   
http://www.b4u.com/
תורייתה סקדניא    http://www.airport.co.il/
ירבעה הטאידה סקדניא    http://www.diet.co.il/
ןלוגה לע היצמרופניאה לכ    http://www.golan.co.il/
וטולה רתא    http://www.loto.co.il/
יתוכיאו ףיקמ טרופס לטרופ    http://www.liga.co.il/
םילאוטריוה םינוינקה סקדניא    http://www.supermall.co.il/
תילגנאבו תירבעב תודובע רגאמ    http://www.school4u.com/

 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com